background
close

Revitalizací areálu vzniká nové společenské, obchodní a kulturní centrum Zlína

Při návrhu regenerace 24-25-26 FABRIKY jsme vycházeli z nutnosti uzavřít kruh společenských funkcí sídelního celku. Areál Baťovy továrny tak bude profitovat z vysoké návštěvnosti místa. Dojde také k dokončení jeho konverze a vybudování jednoho z nejmodernějších center krajských měst. Uvědomujeme si, že v mládí je budoucnost. Jedním z cílů je tedy rozšířit vzdělávací možnosti, doplnit je o ubytování pro studenty v sousedství FABRIKY v projektu MAX32 a místo samotné více oživit konáním společenských akcí, festivalů a jiných aktivit.

Společně s tímto plánem logicky vzniká otázka dopravní obslužnosti místa, jehož zkvalitňování probíhá (velkokapacitní křižovatka Antonínova (51-61), ul. J. A. Bati, Vavrečkova, Dvacátá, Desátá).

Naše společnost CREAM Real Estate vypracovala společně s projektem FABRIKY nový plán dopravní obslužnosti, který vychází vstříc potřebám 21. století, vyznačujícímu se zvýšenou logistikou, dopravou, nároky na bezpečnost pěších i cyklistů, a který je ohleduplný k zeleni a životnímu prostředí.

 
Související články
Podívejte se na videoprezentaci MAX32. Zajímavé představení konceptu studentského loftového bydlení ve Zlíně. ...více
 
compact view grid view
background
compact view grid view Fotogalerie